nico-ruiter-terschelling

Wie is Nico Ruiter?

In ieder boek over het maken van websites valt te lezen dat aanvullende informatie over de mens achter de advocaat onontbeerlijk is. Over hobby’s, de kinderen, het favoriete vakantieland en het lievelingseten, de goede doelen en de vrijwilligersactiviteiten, de lezer van de website is nieuwsgierig. Het zal allemaal best maar ik denk dat je toch vooral wilt weten of iemand een beetje deugt in zijn vak en of ie er wat van kan. En dat is zo.

 

De eerste 5 jaar van mijn arbeidzame leven was ik werkzaam bij uitvoeringsorganisaties op het terrein van de sociale zekerheid. Vervolgens werkte ik 8 jaar bij de FNV en daarna 8 jaar bij de Rechtskundige Dienst FNV. En nu dus al bijna 25 jaar werkzaam als advocaat, vooral op het terrein van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Het staat allemaal netjes beschreven in mijn CV.

 

O ja, Terschelling is mijn lievelingseiland, zie foto.